Vol 5, No 2 (2020)

DOI: https://doi.org/10.25078/pba.v5i2

Daftar Isi

Artikel

Astrid Krisdayanthi
PDF
49-56
Ida Bagus Gede Paramita, I Gede Gita Purnama Arsa Putra
PDF
57-65
I Putu Agus Aryatnaya Giri, I Made Girinata, I Ketut Wiratmaja
PDF
66-73
Andreas Rudiyanto, Eko Sugiarto
PDF
74-81
Ida Ayu Tary Puspa, I Gusti Ngurah Pertu Agung, I Kadek Ananda Mertayasa
PDF
82-90